Her vi kan du læse om kørekort forløbet.

1 – Kørekort forløbet (Førstehjælp og lægeerklæring)

For at kunne gå op til køreprøve skal du:

 • Have bestået et kursus i færdselsrelateret førstehjælp
 • Have en lægeerklæring fra din praktiserende læge

For at kunne godkende din ansøgning om kørekort, IC Køreskole skal være i besiddelse af begge dokumenter. Sørg derfor for at få styr på det i god tid, da der kan være lang ventetid i borgerservice.

Et førstehjælpskursus tager cirka 8 timer, og kan tages på ”lørdagskursus”. Prisen er cirka 500,-.

En lægeerklæring kan du få hos din praktiserende læge. HUSK at medbringe et pasbillede. Prisen er cirka 500,-.

2 – Kørekort forløbet (Info dag/Teoriundervisning)

 • Teoriundervisningen er fordelt over 8 gange og bliver afholdt hver uge på samme ugedag.
 • Lovkravet til antal teorilektioner er 29 lektioner a 45 minutters varighed. Med respekt for de enkelte teoriemners indhold, afholdes der således 3-4 lektioner ved hver teoriundervisning.
 • Hos IC Køreskole i Århus lægger vi vægt på at gøre teoriundervisningen sjov og inddrage eleverne i undervisning. Den traditionelle undervisning krydres med diskussioner i klassen, udførelse af eksempler på teoriprøver og kørelærerens egne erfaringer i trafikken.
 • Vi samarbejder med anden køreskole omkring teori, så det bliver mere flexibelt for dig.
 • Der vil være 3-4 Evaluerende teoriprøver undervejs, hvor kørelæreren vil gennemgå fejlene.

3 – Manøvrebane (Kravlegård)

Dit første møde med bilen forgår helt nede i fart. Du lærer at betjene bilen under udførelse af manøvrer der forekommer i almindelige færdsel.

Vi træner blandt andet:

 • Igangsætning
 • Standsning
 • Parkering
 • Svingning
 • Ligeud-kørsel
 • Bakning
 • Gearskift
 • Betjening af bilens udstyr; hvor det sidder og hvordan det virker

Du anvender 4×45 minutter på manøvrebanen.

4 – Praktiske køreundervisning

Efter 3 ganges teoriundervisning starter køretimerne.

 • På din første køretime starter vi på nogle mindre trafikerede veje. Du styrer selv bilen, men bare rolig, kørelæreren har også pedaler, og kan sagtens styre fra passagersædet.
 • Køretimerne har en naturlig progression i forhold til elevens evner og i overensstemmelse med lektionsplanen. Det vil sige at vi hele tiden tager dig til et svære trin og øver forskellige færdselsforhold og manøvrediscipliner.
 • Lovkravet til minimum antal kørelektioner er 16 lektioner af 45 minutter på vej. Normalt kører vi 2×45 minutter per gang.
 • Alle elever er dog ikke klar til at bestå køreprøven efter kun 16 lektioner. Kørelæreren finder ud af hvor mange timer der er nødvendig for den enkelte elev inden bestilling af køreprøven.
 • IC Køreskole kører vi forholdsvis nyere biler, med stor sikkerhed og komfort. Bilens køreegenskaber gør den lettere for eleven at manøvrere og den store motorkraft gør det svære at ”gå i stå” ved opstart.

5 – Køretekniskeanlæg (Glatbane)

Efter 29 teorilektioner og 14 kørelektioner kommer eleven på glatbane.
 • På glatbanen er der forskellige øvelser på både glat og tør vej. Øvelserne er med til at give erfaring med bilens fart og styreegenskaber samt bremselængde på forskelligt underlag.
 • På glatbanen får eleven mulighed for at prøve sine grænser af, og lære hvor meget fart og vejgreb betyder for bremselængden.

6 – Køreprøven (Både teori og praktiske)

Teoriprøve

Efter 29 teorilektioner og 14 kørelektioner kan eleven komme til teoriprøve.

 • Prøvens varighed er ca. 25 minutter, der er 25 spørgsmål og du må max have 5 fejl.
 • Det er en ”multiple-choice” prøve, hvor eleven skal kunne finde de korrekte svar blandt flere muligheder.
 • Til hvert spørgsmål er der et billede af en færdselssituation, og der spørges typisk ”Hvad skal du være særligt opmærksom på her…”
 • Men god teoriundervisning og egen vilje sikre Andinas Køreskole at du kommer nemt igennem teoriprøven.
 • HUSK: Man bliver ikke nødvendigvis en bedre billist, fordi man har 0 fejl til teoriprøven. En god billist skabes gennem et teoriforløb med dialog og fokus på en færdselssikker holdning.

Praktiskeprøve

Når alle lektionerne er gennemført med tilfredsstillende resultat, kan eleven komme til køreprøve.

 • Kørelæreren tager en snak med eleven om han/hun er klar til køreprøven. Du skal have rutine til at begå sig alene i trafikken, uden at være til fare for dig selv eller dine omgivelser.
 • Køreprøve-dagen startes med en opvarmningstime, hvor vi blandt andet gennemgår bilens udstyr (lygter, bremser osv.)
 • Køreprøven varer minimum 25 minutter og foregår skolevognen.
 • Til køreprøven skal eleven vise den prøvesagkyndige at han/hun er i stand til at føre bilen på en fuldt betryggende måde, uden at være til fare for sig selv eller andre.
 • Når køreprøven er overstået, får eleven svar med det samme om han/hun er bestået.
  • Er prøven bestået fås et midlertidigt kørekort, indtil du modtager det rigtige kørekort med posten.
  • Dumpet procenten hos IC Køreskole minimal til næsten kun få stk om mdr.